Edukacja dla Bezpieczeństwa

Opis

Edukacja dla BezpieczeństwaOd roku szkolnego 2009/2010 wprowadzono w gimnazjach nowy przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa. Celem tego przedmiotu jest nauczenie zachowań w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia oferowane przez nasz Ośrodek prowadzą instruktorzy pierwszej pomocy, strażacy i ratownicy. Są oni specjalistami w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa. Na co dzień, mają oni styczność z tego typu sytuacjami, dzięki czemu mogą przekazać jak najwięcej informacji praktycznych. Istnieje możliwość realizacji programu w formie stacjonarnej lub wyjazdowej.

Program

Dzień 1 - Pierwsza pomoc

 1. Edukacja dla BezpieczeństwaAspekty prawne i moralne pierwszej pomocy
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 3. Ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
 4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 5. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 6. Stany nagłe u poszkodowanego

Dzień 2 - Pierwsza pomoc

 1. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 2. Zasady udzielania pierwsze pomocy
 3. Postępowanie w przypadku krwotoków, ran i oparzeń
 4. Postępowanie w przypadku urazów kostno - stawowych
 5. Opatrywanie poszczególnych części ciała
 6. Edukacja dla BezpieczeństwaOdmrożenia/hipotermia

Dzień 3 - Wypadki komunikacyjne

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku komunikacyjnego
 2. Ocena stanu poszkodowanego w samochodzie
 3. Ewakuacja z samochodu
 4. Bezpieczne zdejmowanie kasku rowerzysty i motocyklisty
 5. Urazy głowy i kręgosłupa
 6. Zastosowanie kołnierza ortopedycznego

Dzień 4 - Miejscowe zagrożenia

 1. Zagrożenia chemiczne
 2. Postępowanie w przypadku załamania lodu
 3. Pomoc tonącym
 4. Ewakuacja poszkodowanych
 5. Zasady ewakuacji ze szkoły
 6. Zadania obrony cywilnej

Dzień 5 - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 1. Czworokąt spalania
 2. Rodzaje gaśnic
 3. Użycie koca gaśniczego
 4. Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru
 5. Rodzaje alarmów i ich sposób ogłaszania
 6. Podsumowanie zajęć

Cena

Ceny negocjowane są indywidualnie.

© Ratea - kurs podstawowy pierwszej pomocy medycznej