Centrum Ratownictwa i BHP - RATEA
Kurs elementarny pierwszej pomocy

Szkolenia dla osób indywidualnych

Szkolenia dla osób indywidualnych organizuejmy w Warszawie. Istnieje również możliwość realizacji szkolenia w ramach opcji "rodzinny kurs pierwszej pomocy" w okolicach Warszawy i Łódzi przy zebraniu minimum czterech uczestników. Osobom indywidualnym oferujemy kurs podstawowy pierwszej pomocy i kurs pediatryczny pierwszej pomocy (pierwszej pomocy dzieciom).


Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla firm

Firmom i instytucjom oferujemy wprowadzeniu systemu pierwszej pomocy. Kursy oferowane firmom uwzględniają specyfikę danego pracodawcy. Oferujemy od pojedyńczych szkoleń po prowadzenie zakładowej grupy ratowniczej, która reguralnie bierze udział w ćwiczeniach. Szkolenia dla grup zorganizowanych realizujemy na terenie całego kraju!Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla szkół i przedszkoli

Szkolenia dla nauczycieli prowadzimy w godzinach popołudniowych i w weekendy. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia udzielania pierwszej pomocy podopiecznym jak i sobie nawzajem. Zajęcia mają charakter warsztatowy i  składają się w większości z ćwiczeń praktycznych. Prowadzimy również zajęcia dla młodzaieży. Kładziemy na nich duży nacisk na profilaktykę stanów nagłych.Najczęściej realizujemy szkolenia w następujących miastach:

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Bydgoszcz

Kurs pierwszej pomocy Poznań

Kurs pierwszej pomocy Gdańsk