Informacje dla uczestników szkoleń

  1. Ratea - Kurs pierwszej pomocy Szkolenia, które prowadzimy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, dlatego prosimy o ubranie się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów.
  2. Część z ćwiczeń kursanci wykonują na sobie nawzajem.
  3. Podczas pozoracji ratowniczych istnieje ryzyko ubrudzenia się środkami do charakteryzacji urazów.
  4. Kursanci pracują z zeszytami ćwiczeń, dlatego warto mieć ze sobą coś do pisania.
  5. Podczas szkoleń oferowanych w naszej siedzibie zapewniamy herbatę oraz kawę.
  6. Podczas szkoleń istnieje możliwość zakupu sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, tak aby po kursie nie tylko umieć udzielać pierwszej pomocy, ale również posiadać niezbędny sprzęt.
  7. Ratea - Kurs pierwszej pomocyPo przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności z wypisaną tematyką jakie szkolenie obejmowało.
  8. Na niektórych szkoleniach wykonywana jest dokumentacja zdjęciowa/filmowa, osoby które sobie tego nie życzą proszone są  uprzedzenie prowadzących o tym fakcie.
  9. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie poprawnie wszystkich ćwiczeń podczas szkolenia.
© Ratea - Kurs pierwszej pomocy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu