Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Opis

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli - WarszawaKurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla grona pedagogicznego jak i innych pracowników placówek oświatowych. Pozwala on nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Pozoracje odzwierciedlają zdarzenia do jakich może dość w szkołach. Dzięki nim uczestnicy mogą lepiej się przygotować na wypadek różnego rodzaju sytuacji. Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

Program

 1. Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli - WarszawaAspekty prawne pierwszej pomocy
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych
 4. Wezwanie pomocy
 5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
 6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i dorosłych
 7. Defibrylacja
 8. Omdlenia, atak serca, padaczka
 9. Zakrztuszenia
 10. Ewakuacja
 11. Krwotoki
 12. Rany i oparzenia
 13. Urazy kostno - stawowe

Ćwiczenia

 1. Ocena stanu poszkodowanego
 2. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy
 3. Układanie w pozycję boczną bezpieczną
 4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych
 5. Zakrztuszenia
 6. Ewakuacja
 7. Unieruchamianie kończyn
 8. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Cena

Grupy zorganizowane do 20 osób - 1200 zł brutto za grupę (60 zł od osoby), płatne na podstawie wystawionego rachunku.

Cena zwiera zaświadczenia, materiały dydaktyczne i dojazd do miejsc, w którym mielibyśmy przeprowadzić szkolenie.

Istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w weekendy lub popołudniami.

Szablon zamówienia szkolenia dla grup zorganizowanych

Najczęściej prowadzimy szklenia w następujących miastach:Ratea - Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Poznań

Kurs pierwszej pomocy Bydgoszcz

© Ratea - kurs podstawowy pierwszej pomocy medycznej