Centrum Ratownictwa i BHP - RATEA
Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą resuscytację, postępowanie w stanach nagłych, jak i zabezpieczenie urazów. Dzięki ćwiczeniom i symulacjom ratowniczym realizowanych w różnych wariantach uczestnicy uczą się dostosowania swojej wiedzy do sytuacji w jakiej znajduje się poszkodowany. Kurs trwa 8h dydaktycznych.

Ocena stanu poszkodowanego

1. Łańcuch przeżycia

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - ćwiczenia

3. Ocena stanu poszkodowanego - ćwiczenia

4. Bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy - ćwiczenia

5. Wezwanie pomocy - ćwiczenia

Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

1. Zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej - ćwiczenia

2. Komfort termiczny i psychiczny - ćwiczenia

3. Zasady pierwszej pomocy

4. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa z defibrylacją - ćwiczenia

Zachorowania i nagłe stany

1. Ostry zespół wieńcowy - ćwiczenia

2. Drgawki/Padaczka/Epilepsja - ćwiczenia

3. Omdlenie - ćwiczenia

4. Wylew krwi do mózgu - ćwiczenia

5. Zakrztuszenia - ćwiczenia

6. Ewakuacja - ćwiczenia

7. Ukąszenia/Użądlenia - ćwiczenia

8. Zaprószenie oka - ćwiczenia

Pierwsza pomoc w urazach

1. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

2. Rany i oparzenia - ćwiczenia

3. Krwotoki - ćwiczenia

4. Urazy kostno-stawowe - ćwiczenia

Najczęściej realizujemy szkolenia w następujących miastach:

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Bydgoszcz

Kurs pierwszej pomocy Poznań

Kurs pierwszej pomocy Gdańsk