System pierwszej pomocy w firmieSystem pierwszej pomocy w firmie

Podstawa prawna sytemu pierwszej pomocy w firmie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku (Dz. Ustaw Nr 129 Poz. 844) i Kodeks pracy (Art., 233), w których ustawodawca podaje jakie warunki pracodawca powinien spełnić związane z pierwszą pomocą:

 1. Zorganizowanie punktów pierwszej pomocy i apteczek w konsultacji z lekarzem opiekującym się danym zakładem pracy
 2. Powierzenie punktów pierwszej pomocy i apteczek osobom wyznaczonym na danej zmianie
 3. Przeszkolenie wyżej wymienionych osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie BHP a pierwsza pomoc

Każdy z nas powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy możemy to zapewnić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego! Samo szkolenie BHP nie nauczy nas umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy.

pierwsza pomoc - aspekty prawneDziałanie systemu pierwszej pomocy w firmie

 1. Analiza miejsca
 2. Akcja informacyjna i prelekcje zachęcające do nauki pierwszej pomocy
 3. Wyłonienie osób z odpowiednimi predyspozycjami z pośród poszczególnych zmian pracowników, biorąc pod uwagę ich lokalizację
 4. Szkolenie z pierwszej pomocy
 5. Stworzenie procedury ratunkowej
 6. Montaż apteczek i oznakowanie punktów udzielania pierwszej pomocy
 7. Systematyczna kontrola zawartości apteczek
 8. Sprawdzenie funkcjonowania systemu
 9. Szkolenia przypominające
 10. Zakładowa Grupa Ratownicza - Rescue Team WarszawaPromocja bezpieczeństwa w firmie

Zakładowa grupa ratownicza

Zakładowa grupa ratownicza to najlepsza forma zapewnienia bezpieczeństwa w danym obiekcie. Przeszkolenie dużej liczby osób i szkolenia przypominające zapewniają bezpieczeństwo w najczęściej spotykanych sytuacjach. Jednak w dużych zakładach pracy warto wyznaczyć wśród osób przeszkolonych z pierwszej pomocy osoby z największymi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi do działań ratowniczych prowadzonych na dużą skalę. Osoby z „Rescue Team” proponujemy przeszkolić kursem zaawansowanym pierwszej pomocy i zapewnić im stałe treningi symulacji ratowniczych dopasowanych do zagrożeń w Państwa zakładzie pracy. Osoby również z Państwa grupy mogą reprezentować firmę na zawodach ratowniczych organizowanych przez nasze centrum. Zapraszamy do współpracy!

Korzyści wynikające z funkcjonowania systemu

 1. Spełnienie wymogów prawnych
 2. Pracodawca zminimalizuje następstwa nieszczęśliwych wypadków
 3. Pracownicy zyskają poczucie bezpieczeństwa
 4. Promocja firmy dbającej o bezpieczeństwo swoich kontrahentów
© Ratea - Kurs pierwszej pomocy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu