Szkolenie okresowe BHP i pierwszej pomocy

Opis

Szkolenie okresowe BHP - Warszawa

W ramach współpracy z Ośrodkami BHP oferujemy Państwu szkolenia okresowe BHP i pierwszej pomocy dla poszczególnych grup pracowników. W ramach zajęć poruszane są zagadnienia związane z: BHP, pierwszą pomocą i bezpieczeństwem ppoż. Teoria związana z BHP połączona z ćwiczeniami praktycznymi udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ppoż. daje efektywne spędzenie czas przy minimalizacji kosztów rozbijania szkolenia na osobne zajęcia.

Program

Część BHP

Program dopasowany jest do danej grupy pracowników biorąc pod uwagę charakter pracy, występujące ryzyko zawodowe i specyfikę stanowisk.

Pierwsza pomoc

 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 2. Ocena stanu poszkodowanego
 3. Wezwanie pomocy
 4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym z zachowanym oddechem
 5. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 6. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 7. Postępowanie w przypadku najczęściej spoykanych urazów

Bezpieczeństwo p.poż

 1. Szkolenie okresowe BHP - WarszawaPrzyczyny powstawiania pożaru i sposoby gaszenia
 2. Ewakuacja
 3. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 4. Ćwiczenia posługiwania się hydrantami wewnętrznymi

Cena

Ceny negocjowane są indywidualnie!

Zapraszamy do zapozniania się z ofertą szkoleń BHP i PPOŻ.

Szablon zamówienia dla grup zorganizowanych

Zapraszamy pracodawców do zapoznania się z systemem pierwszej pomocy w firmie.

Najczęściej prowadzimy szklenia w następujących miastach:Ratea - Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Kurs pierwszej pomocy Łódź

Kurs pierwszej pomocy Poznań

Kurs pierwszej pomocy Bydgoszcz

© Ratea - Szkolenie okresowe BHP i pierwszej pomocy w Warszawie