Centrum Ratownictwa i BHP - RATEA
Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP

Prowadzimy szkolenia okresowe BHP dla poszczegónych grup pracowników: robotniczych, administracyjno - biurowych, inżynieryjno - technicznych i kierujących pracownikami. Szkolenia nasze charakteryzuje ciekawa forma prowadzenia z dużym naciskiem na ćwiczenia praktyczne z zakresu ppoż i pierwszej pomocy. Najczęściej wybieraną formą szkoleniową przez naszych klientów jest oferta 3 w 1, gdzie uczestnicy przechodzą trzy rodzaje szkoleń bhp, pierwszej pomocy, ppoż i otrzymują stosowne zaświadczenia.

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach robotniczych powinno odbywać się raz na trzy lata, a na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych raz w roku. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu i trwa 8h dydaktycznych.

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach administracyjno - biurowych powinno odbywać się raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu i trwa 8h dydaktycznych.

Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach inżynieryjno - technicznych powinno odbywać się raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie samokształcenia kierowanego połączonego z instruktażem trwającym 8h dydaktycznych.

Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami powinno odbywać się raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć do sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie prowadzone jest w formie samokształcenia kierowanego połączonego z instruktażem trwającym 8h dydaktycznych.