Centrum Ratownictwa i BHP - RATEA
Praktyczne szkolenie PPOŻ

Praktyczne szkolenie PPOŻ

Zapraszamy na praktyczne szkolenie PPOŻ. Zajęcia prowadzą strażacy dzielący się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. Podczas zajęć nauczymy postępowania w razie wybuchu pożaru i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia składają się z dwóch bloków: 1h zajęcia teoretycznych i 1h zajęcia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego jak obsługa różnego rodzaju typu gaśnic, koca gaśniczgo i hydrantu.

Szkolenie koordynatorów ewakuacji

Szkolenie koordynatorów ewakuacji

Szkolenie koordynatorów ewakuacji obejmuje obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, działanie w zadymieniu, techniki prowadzenia ewakuacji, sposoby ewakuacji osób poszkodowanych, kierowanie tłumem, reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje a także udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia składają się z różnego rodzaju symulacji jakie mogą przydarzyć się podczas ewakuacji. Szkolenie ma formę warsztatów i trwa 8h dydaktycznych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Przy realizacji takiego zamówienia kładziemy nacisk na dopasowanie do wymagań indywidualnych i specyfikę Państwa działalności. Zapewniamy również wymagane prawem znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy zaprojektowanie dróg ewakuacyjnych z odpowiednimi oznaczeniami i rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie.

Próbne ewakuacje

Próbne ewakuacje

Prowadzimy kompleksowe próbne ewakuacje z budynku. Usługa obejmuje zakres od powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zabezpieczenie, kontrolę i analizę przebiegu ewakuacji, po sporządzenie dokumentacji z ewakuacji. Przed ewakuacją opracowujemy scenariusze ćwiczeń.